โปรแกรมการตรวจวิเคราะห์

ขั้นตอนการประเมิน ตรวจวิเคราะห์ผิวพรรณและสุขภาพ

ด้านสุขภาพ


 • การตรวจวัดปริมาณวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย เพื่อออกแบบการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการดริปวิตามินทางหลอดเลือดดำอย่างเห็นผล

  โปรแกรมตรวจเลือดเพื่อสุขภาพ ตรวจการทำงานของตับและไต ระดับไขมัน ไปจนถึงระดับฮอร์โมนที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามวัยที่มากขึ้น

  ความยาวของ Telomere สามารถบ่งบอกอายุของเซลล์ในร่างกายเทียบกับอายุจริงได้ เมื่อมีอัตราการสั้นลง สามารถหมายถึงการเสื่อมของเซลล์ต่างๆ

  การตรวจค่าบ่งชี้มะเร็งของอวัยวะต่างๆ

  การตรวจเลือดเพื่อประเมินสุขภาพทั่วไป

 • ตรวจวัดมวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ และระดับน้ำในร่างกายอย่างรวดเร็ว มีความเข้าใจในองค์ประกอบของน้ำในร่างกายและการวิเคราะห์น้ำในร่างกายแบบแยกส่วนเพื่อตรวจติดตามแนวโน้มและตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติในการกระจายน้ำที่อาจเกิดจากการบาดเจ็บ อายุที่เพิ่มมากขึ้น ภาวะอ้วน และปัจจัยด้านสุขภาพอื่นๆ

ด้านความงาม


 • การเก็บเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้ม และนำส่งตรวจที่แลปของ Biologique Recherche เพื่อทำการสกัด DNA และได้รายงานผลกลับมา โดยแบ่งเกณฑ์การวิเคราะห์เป็น 14 ลักษณะ แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

  (1)ริ้วรอย

  (2)ลักษณะเฉพาะของผิว

  (3)ความไวต่อแสงแดด

  (4)ความไวต่อสภาพแแวดล้อม

  Skin Instant Lab: ตรวจวัดสภาพผิวอย่างล้ำลึก ช่วยวิเคราะห์ความชุ่มชื้น การสูญเสียน้ำ ความยืดหยุ่น การสร้างเม็ดสี และความมันใต้ชั้นผิว

  VisioLab: เครื่องมือแสกนใต้ชั้นผิว ด้วยภาพผ่านความละเอียดสูง 5 ล้านพิกเซล ทำให้คุณเห็นภาพผิวในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน เพื่อนำไปประกอบการดูแลรักษา

  ปรึกษาแแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  เครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้าที่สามารถดูปัญหาของสภาพผิวหน้า ที่วิเคราะห์ได้ทั้งผิวหนังชั้นบนและชั้นที่ลึกลงไป โดยจะวิเคราะห์ออกมา 8 คุณลักษณะ โดยมีค่าตัวเลขช่วยบอกถึงคุณภาพผิวหน้าว่ามีปัญหามากน้อยเพียงใด ทำให้คนไข้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพของปัญหาบนใบหน้าได้ชัดมากขึ้น

TH นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ